Projekty EU

Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o. informuje, że zawarła umowę nr POIR.02.01.00-00-0125/17 na realizację projektu pn. „Centrum Badawczo Rozwojowe zrobotyzowanych technologii precyzyjnej obróbki dla lotnictwa i kosmonautyki” realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest utworzenie centrum B+R w przedsiębiorstwie Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o. funkcjonującego w dziedzinie badań z zakresu technologii wytwórczych dla lotnictwa wpisujących się w obszar „przemysłu 4.0”.

W ramach projektu zostanie zakupiona infrastruktura B+R umożliwiająca projektowanie, wytwarzanie, testowanie i walidację narzędzi i gotowych elementów dla lotnictwa i kosmonautyki.

Celem utworzenia centrum, a zarazem celem głównym projektu jest zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa WZK sp. o.o. poprzez opracowywanie i badania zupełnie nowych koncepcyjnie zrobotyzowanych elastycznych technologii produkcji części lotniczych o złożonych przestrzennie kształtach.

Rezultatem utworzenia centrum B+R będzie wdrożenie innowacji produktowych jakimi będą zaawansowane technologicznie narzędzia do zrobotyzowanej obróbki precyzyjnej. Utworzenie centrum B+R będzie możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Beneficjent: Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o.

województwo: podkarpackie

powiat: mielecki

Wartość całkowita projektu: 12 289 242,50 PLN

Wartość dofinansowania UE: 6 479 025,00 PLN

 

Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacji gwarancją rozwoju firmy Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o.”

Celem projektu jest efektywne wsparcie firmy w opracowaniu i wdrożeniu innowacji procesowej i produktowej o charakterze technologicznym, jak również innowacji marketingowej i organizacyjnej poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych oraz wdrożenie inwestycji w postaci zakupu 5-cio osiowego centrum obróbczego o podwyższonych obrotach wrzeciona.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 047 130.00 PLN